<small id="iu3lk"></small>
   1. <code id="iu3lk"><delect id="iu3lk"><p id="iu3lk"></p></delect></code>
    <code id="iu3lk"><delect id="iu3lk"><s id="iu3lk"></s></delect></code>
      • 李榮浩
      • 李榮浩獨唱曲有135吉他譜(不含合唱)
      • 熱度:

      李榮浩(1985年7月11日-),中國大陸著名男歌手、詞曲創作者,曾經為其他歌手作詞作曲,安徽蚌埠市人。先后為陳坤、趙薇、周筆暢、信、楊丞琳、王心凌、ENERGY、唐禹哲、張信哲、李宇春、黃雅莉、范逸臣等藝人創作以及擔任制作人;為多部電影制作音樂主題曲、配樂,還為多款電子游戲制作音樂,臺灣多部偶像劇歌曲也是由其創作;圈內一致好評,稱其為“中國最年輕的音樂制作人、吉他手、和聲老師”。2014年5月20日第25屆金曲獎提名揭曉,內地歌手李榮浩入圍最佳新人、最佳男歌手、最佳專輯等五項大獎提名,成為最大黑馬。
      • 該歌手吉他譜
      • 該歌手視頻
      類型 譜名 歌手名 關注度 發布者/日期
      哎呀 李榮浩 16302

      linlin
      2015.02.06

      哎呀 李榮浩 17171

      linlin
      2015.07.09

      哎呀 李榮浩 1467

      linlin
      2016.10.17

      爸爸媽媽 李榮浩 14030

      linlin
      2016.01.25

      爸爸媽媽 李榮浩 10378

      linlin
      2016.05.07

      爸爸媽媽 李榮浩 2459

      linlin
      2016.06.20

      爸爸媽媽弦木吉他 李榮浩 4013

      鹽春
      2017.03.05

      拜拜 李榮浩 7215

      linlin
      2015.07.09

      邊走邊唱 李榮浩 7204

      立立阿信
      2015.12.08

      不搭 李榮浩 27314

      linlin
      2015.01.27

      不搭 李榮浩 46943

      linlin
      2015.07.09

      不搭靠譜吉他 李榮浩 853

      linlin
      2017.12.19

      不將就 李榮浩 54930

      linlin
      2015.05.04

      不將就 李榮浩 10712

      linlin
      2015.05.15

      不將就C調大偉吉他 李榮浩 10543

      linlin
      2015.06.29

      不將就 李榮浩 12282

      linlin
      2015.07.09

      不將就馬叔叔 李榮浩 9267

      linlin
      2016.01.16

      不將就 李榮浩 1910

      linlin
      2016.11.03

      不將就弦木吉他 李榮浩 1854

      鹽春
      2017.03.05

      不將就 李榮浩 470

      linlin
      2017.10.11

      不將就C調小小鳳 李榮浩 244

      linlin
      2017.10.19

      不將就 李榮浩 507

      linlin
      2017.10.30

      不將就C調大樹樂器 李榮浩 553

      linlin
      2018.04.19

      不說 李榮浩 3817

      linlin
      2016.09.05

      不說 李榮浩 10385

      linlin
      2016.09.12

      不說 李榮浩 2214

      linlin
      2016.09.13

      不說C調悅音之聲 李榮浩 573

      linlin
      2017.08.29

      丑八怪白熊音樂 李榮浩 1046

      linlin
      2017.08.16

      都一樣 李榮浩 6393

      linlin
      2015.04.12

      都一樣 李榮浩 11431

      linlin
      2015.07.07

      二三十 李榮浩 10283

      linlin
      2015.01.30

      二三十 李榮浩 12702

      linlin
      2015.07.09

      二三十Nancy 李榮浩 4059

      linlin
      2016.08.17

      二三十 李榮浩 1391

      linlin
      2016.11.10

      歌謠G調小東音樂 李榮浩 2809

      音孔
      2017.09.19

      歌謠 李榮浩 2680

      linlin
      2017.09.19

      歌謠 李榮浩 769

      linlin
      2017.10.19

      戒煙 李榮浩 63712

      DO
      2017.11.23

      戒煙G調 李榮浩 84

      linlin
      2018.05.24

      戒煙G調大樹樂器 李榮浩 13688

      linlin
      2018.04.08

      戒煙G調7t吉他教室 李榮浩 2087

      linlin
      2018.05.04

      戒煙G調行叁人 李榮浩 1357

      linlin
      2018.05.11

      戒煙G調酷音小偉 李榮浩 430

      linlin
      2018.05.18

      戒煙G調愛德文 李榮浩 160

      linlin
      2018.05.20

      戒煙G調 李榮浩 130

      linlin
      2018.05.23

      就這樣 李榮浩 1300

      linlin
      2017.07.14

      就這樣 李榮浩 2212

      linlin
      2017.07.25

      就這樣 李榮浩 971

      linlin
      2017.12.22

      藍綠 李榮浩 7763

      linlin
      2015.07.07

      老伴 李榮浩 30045

      linlin
      2014.12.03

      老伴 李榮浩 5766

      linlin
      2015.02.06

      老伴 李榮浩 5868

      linlin
      2015.07.07

      老伴 李榮浩 1308

      linlin
      2016.10.19

      老街 李榮浩 43386

      linlin
      2014.12.04

      老街 李榮浩 29240

      linlin
      2015.07.09

      老街E調大偉吉他 李榮浩 13141

      linlin
      2015.08.27

      老街C調深藍雨 李榮浩 1739

      linlin
      2017.11.12

      老街F調白熊音樂 李榮浩 464

      linlin
      2018.02.22

      老街(初級版)C調酷音小偉 李榮浩 519

      linlin
      2018.04.12

      老街(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 776

      linlin
      2018.04.12

      老街(指彈) 李榮浩 1990

      linlin
      2017.07.24

      李白 李榮浩 33630

      linlin
      2014.12.03

      李白 李榮浩 121154

      linlin
      2014.12.03

      李白 李榮浩 7587

      linlin
      2015.03.19

      李白 李榮浩 12125

      linlin
      2015.04.01

      李白馬叔叔 李榮浩 7035

      linlin
      2016.01.16

      李白 李榮浩 1925

      linlin
      2016.10.19

      李白 李榮浩 586

      linlin
      2017.06.15

      李白C調酷音小偉 李榮浩 1446

      linlin
      2017.06.27

      李白 李榮浩 783

      linlin
      2017.11.02

      李白(掃弦版) 李榮浩 77127

      linlin
      2015.07.07

      李白(完整版) 李榮浩 34990

      linlin
      2015.03.09

      兩個人 李榮浩 6457

      linlin
      2015.07.07

      流行歌曲 李榮浩 6792

      ^^ヤ尐も^^
      2016.01.26

      落俗 李榮浩 12455

      linlin
      2015.01.12

      落俗 李榮浩 5637

      linlin
      2015.03.20

      落俗 李榮浩 13899

      linlin
      2015.05.11

      落俗 李榮浩 6414

      linlin
      2015.07.09

      落俗 李榮浩 907

      linlin
      2016.02.06

      落俗 李榮浩 977

      linlin
      2016.11.18

      滿座 李榮浩 3419

      linlin
      2016.01.18

      滿座 李榮浩 3255

      linlin
      2016.11.18

      模特 李榮浩 26714

      linlin
      2014.12.03

      模特 李榮浩 58424

      linlin
      2014.12.03

      模特 李榮浩 7475

      linlin
      2015.01.24

      模特 李榮浩 16511

      linlin
      2015.03.09

      模特 李榮浩 9063

      linlin
      2015.03.19

      模特 李榮浩 3677

      linlin
      2015.03.20

      模特D調大偉吉他 李榮浩 12900

      linlin
      2015.03.23

      模特 李榮浩 4901

      linlin
      2015.07.09

      模特 李榮浩 1387

      linlin
      2015.09.28

      模特 李榮浩 1461

      linlin
      2016.11.18

      模特 李榮浩 320

      linlin
      2017.07.24

      模特C調酷音小偉 李榮浩 681

      linlin
      2017.12.03

      模特 李榮浩 363

      linlin
      2017.12.22

      模特(簡單版)C調酷音小偉 李榮浩 1075

      linlin
      2017.12.03

      男女 李榮浩 3679

      linlin
      2015.07.09

      女孩 李榮浩 4157

      linlin
      2016.09.06

      女孩 李榮浩 6764

      linlin
      2016.10.24

      如果有一天 李榮浩 3136

      linlin
      2017.09.19

      太坦白 李榮浩 8906

      linlin
      2015.05.04

      太坦白(完整版) 李榮浩 33201

      linlin
      2015.07.07

      宛若新生 李榮浩 1689

      linlin
      2015.05.29

      宛若新生 李榮浩 5028

      linlin
      2015.07.09

      我看著你的時候 李榮浩 487

      linlin
      2017.10.19

      我看著你的時候 李榮浩 380

      linlin
      2017.10.20

      我看著你的時候 李榮浩 3681

      linlin
      2017.10.20

      我看著你的時候D調陽仔玩吉他 李榮浩 5573

      linlin
      2017.10.20

      我看著你的時候 李榮浩 1092

      linlin
      2018.01.05

      我看著你的時候D調新輝吉他 李榮浩 576

      linlin
      2018.01.29

      喜劇之王 李榮浩 60224

      linlin
      2014.12.03

      喜劇之王 李榮浩 32255

      linlin
      2015.01.17

      喜劇之王 李榮浩 10112

      linlin
      2015.03.20

      喜劇之王 李榮浩 69845

      游客*
      2015.04.23

      喜劇之王 李榮浩 7789

      linlin
      2015.07.09

      小芳 李榮浩 16833

      linlin
      2015.07.09

      小黃 李榮浩 4913

      linlin
      2015.07.09

      笑忘書 李榮浩 30027

      linlin
      2015.07.09

      笑忘書C調大偉吉他 李榮浩 5677

      linlin
      2016.01.11

      心里面 李榮浩 2511

      linlin
      2016.11.25

      演員和歌手 李榮浩 陳坤 7607

      linlin
      2014.12.03

      演員和歌手 李榮浩 陳坤 10070

      linlin
      2014.12.03

      演員和歌手 李榮浩 陳坤 155

      linlin
      2018.02.23

      野生動物 李榮浩 3723

      linlin
      2016.01.07

      一半 李榮浩 2151

      linlin
      2016.12.08

      優點 李榮浩 2940

      linlin
      2016.11.29

      有理想 李榮浩 12181

      立立阿信
      2016.01.24

      有理想 李榮浩 1961

      linlin
      2016.11.30

      有一個姑娘 李榮浩 43897

      linlin
      2014.12.03

      祝你幸福 李榮浩 5154

      linlin
      2017.10.28

      自拍 李榮浩 34651

      linlin
      2015.03.02

      自拍 李榮浩 16398

      linlin
      2015.07.09

      自拍 李榮浩 3479

      linlin
      2016.01.25

      自拍C調黑皮吉他 李榮浩 501

      linlin
      2018.03.02

      作曲家 李榮浩 29762

      linlin
      2015.01.12

      作曲家 李榮浩 10054

      linlin
      2015.03.19

      作曲家 李榮浩 5149

      linlin
      2015.05.23

      作曲家 李榮浩 17737

      linlin
      2015.07.09

      X
      日韩 欧美 自拍 中文字幕